Pretraga

Novosti u MTS-u

Kupite pripejd karticu i izaberite bonus

Kada aktivirate vašu novu pripejd karticu, u mts pripejd vodiču (*100#) vas očekuje iznenađenje – bonus dobrodošlice.


Dobrodošli u mts pripejd mrežu! Pripremili smo za vas specijalni Bonus dobrodošlice:10.000 minuta u mts mreži + 10.000 SMS (u domaćem saobraćaju) + 1 GB (u domaćem saobraćaju). Dovoljno je da aktivirate bonus i navedeni besplatan saobraćaj vam je na raspolaganju u periodu od sedam dana od dana dodele bonusa.

Osim inicijalnog bonusa, očekuju vas i dodatni bonusi od 1 GB interneta (u domaćem saobraćaju) koji će vam biti dodeljeni svaki put kada izvršite pripejd dopunu i to u periodu od tri meseca od aktivacije Bonusa dobrodošlice. Ovaj bonus možete da iskoristite u periodu od sedam dana od dana dodele bonusa.

Dodatni bonusi od 1 GB važe za sve pripejd kartice koje su aktivirane nakon 20. decembra 2016. godine.

Svaki novi bonus od 1GB se sabira sa količinom GB/MB koja je preostala od prethodno dobijenog bonusa, a period važenja se produžava za narednih 7 dana od dana dodele poslednjeg bonusa.

Aktivacija dodatnog bonusa:

Nakon izvršene dopune pripejd kredita dobićete SMS obaveštenje da ste ostvarili pravo na besplatnih 1 GB u domaćem saobraćaju.
Potrebno je da tokom naredna 24 časa pozovete*100*0# i aktivirate bonus od 1GB.
Nakon što ste aktivirali bonus, dobićete SMS obaveštenje o uspešnosti aktivacije.
Bitno je da dodatni bonus od 1 GB aktivirate u navedenom periodu od 24 časa, jer vam, nakon isteka ovog perioda, bonus koji ste dobili po osnovu izvršene dopune više neće biti na raspolaganju.

Stanje bonusa možete da proverite na *105# (za internet), *137# (za minute), *138# (za SMS).

Bonus dobrodošlice možete da aktivirate i putem mts centar aplikacije, opcija Ponuda za tebe/Bonus dobrodošlice.

Bonus dobrodošlice možete da aktivirate u periodu od 60 dana od dana aktivacije pripejd kartice.

Rok važenja pripejd kredita i bonusa - Potrebno je da u periodu od 90 dana od aktivacije kartice, odnosno od poslednje dopune pripejd kredita, dopunite vaš pripejd kredit u minimalnom iznosu od 200,00 dinara. Ukoliko to niste uradili, po isteku perioda od 90 dana, neiskorišćeni deo kredita i svi stečeni bonusu se brišu i više vam neće biti na raspolaganju. Moći ćete samo da primate pozive i poruke.

Svaki put kada, pre isteka navedenog perioda od 90 dana, dopunite kredit u iznosu od 200, 00 dinara i više, uplaćeni iznos se dodaje na neiskorišćeni iznos kredita i period važenja pripejd kredita se produžava za narednih 90 dana.

Telekom Srbija zadržava pravo izmene navedenih uslova.